Foredrag

For Retsstatens Bedste

Foredrag på 1,5 time inkl. 20 min. spørgsmål og debat

I Danmark sker omkring 5000 voldtægter eller forsøg på voldtægt årligt, og mellem 500 og 1000 voldtægter anmeldes til politiet. I snit 70 sager om voldtægt ender med en fældende dom til gerningsmanden. Sager om voldtægt, hvor offer og gerningsmand kender hinanden på forhånd, ender stort set aldrig med fældende dom. Det er derfor de facto straffrit at voldtage i Danmark, særligt, hvis offer og gerningsmand kender hinanden på forhånd.

I August 2017 blev Kirstine Holst udsat for en voldtægt, som hun anmeldte til politiet. Et halvt år senere blev den tiltalte frifundet i byretten. På trods af dokumenteret vold mente domsmandsretten ikke, at det var lykkedes anklagemyndigheden at bevise et forsæt til forbrydelsen.

Kirstine Holst protesterede offentligt mod frifindelsen, da hun insisterede på, at der var sket en forbrydelse, og at hun var blevet svigtet af systemet. Hun begrundede den kontroversielle protest med, at det var for retsstatens bedste.

Kirstine Holst fortæller om forløbet fra voldtægten til det sidste punktum var sat i sagen halvandet år senere. Et forløb som er dokumenteret ved talrige aktindsigter og klager til politi og Rigsadvokat, og som afslørede et system og en lovgivning, som bærer en del af ansvaret for, at det er så svært at føre bevis i voldtægtssager. Hun fortæller åbent, levende og humoristisk om hendes oplevelser med systemet og arbejdet for bedre retssikkerhed for voldtægtsofre.

Fordraget er målrettet foreninger, organisationer og myndigheder med interesse for området.

For yderligere oplysninger kontakt kh@kirstineholst.dk